Agencja celna w Hamburgu
Przedstawicielstwo fiskalne

Agencja Celna Anyport oferuje również: 

  • Zgłoszenia do procedury czasowego składowania w połączeniu ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za składowanie
  • Zwalnianie kontenerów oraz ładunków drobnicowych, podejmowanie towarów po ich zwolnieniu
  • Przejmowanie zobowiązań wobec armatorów morskich oraz zabezpieczenie opłat portowych
  • Dostarczanie konosamentów do przedstawicielstw armatorów
  • Zgłoszenia INTRASTAT
  • Taryfikację towaru łącznie z podaniem stawki celnej, preferencji, wymaganych zaświadczeń
  • Wnioskowanie o zwrot zapłaconego w Niemczech podatku VAT
  • Wnoszenie odwołań od decyzji Niemieckiego Urzędu Celnego, korespondencja z UC w imieniu klienta
  • Składanie wniosków o WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa)