Agencja celna w Hamburgu
Przedstawicielstwo fiskalne

Jeżeli są Państwo nowym klientem, prosimy o przesłanie poniższych dokumentów pocztą tradycyjną na adres naszej firmy. W celu szybszego opracowania, dodatkowo faxem lub  pocztą elektroniczną.

Dokumenty wymagane do nawiązania współpracy: 

  • Aktualny odpis z KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON - kopia
  • Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nadaniu europejskiego numeru identyfikacji podatkowej (VAT - UE) - kopia
  • Numer EORI nadany przez Urząd Celny

W odpowiedzi na maila / fax otrzymają Państwo od nas dwa dodatkowe dokumenty do wypełnienia. Prosimy o uzupełnienie i odesłanie nam oryginałów: 

  • Upoważnienia Celnego (Zollvollmacht)
  • Pełnomocnictwa do przedstawicielstwa fiskalnego (Generalvollmacht zur Fiskalvertretung)