Agencja celna w Hamburgu
Przedstawicielstwo fiskalne

Importowa odprawa celna bez płatności  podatku VAT w momencie jej przeprowadzenia, to tzw. odprawa celna fiskalna.

Dzięki odprawie celnej fiskalnej odraczającej płatność podatku VAT, Państwa firma w ogromnym stopniu poprawia swoją płynność finansową.

Coraz więcej polskich importerów korzysta z możliwości poprawienia płynności finansowej stosując w imporcie towarów z krajów trzecich odprawę fiskalną.

Odprawa fiskalna dla firmy polskiej może być przeprowadzona tylko przez przedstawiciela podatkowego w innym kraju Unii Europejskiej. Dlatego polscy importerzy sprowadzający towar np. drogą morską celowo wybierają jeden z niemieckich portów jako pierwszy port wprowadzenia towaru do Unii Europejskiej.

Tutaj towar poddawany jest odprawie celnej fiskalnej i po jej zakończeniu natychmiast dopuszczony do wolnego obrotu. Warunkiem zwolnienia z natychmiastowej płatności podatku VAT jest dotarcie towaru do zadeklarowanego w odprawie miejsca przeznaczenia bezpośrednio po odprawie. Klient dokonuje wiec jedynie zapłaty cła i towar od razu jest transportowany drogą lądową lub morską do Polski lub innego kraju w Unii Europejskiej.

Klient otrzymuje towar oclony i natychmiast może nim dysponować.

Klient nie płaci podatku VAT od importu, jedynie rozlicza go w poźniejszym terminie w ramach miesięcznej deklaracji podatkowej w swoim Urzędzie Skarbowym jako podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zalety odprawy celnej fiskalnej:

  • Zwiększenie płynności finansowej

  • Uproszczenie - tylko jedna procedura celna
  • Możliwość szybszego dysponowania towarem
  • Niższe koszty
  • Mniejsze ryzyko - transportowany towar jest dopuszczony do obrotu

Warunki jakie musi spełnić klient: 

  • Klient nie może posiadać siedziby lub oddziału firmy na terenie Niemiec
  • Nie prowadzi obrotów podlegających opodatkowaniu VAT na terenie Niemiec
  • Nie jest uprawniony do odliczania podatku obrotowego VAT w Niemczech
  • Posiada ważny Europejski Numer Identyfikacji Podatkowej (VAT - EU)
  • Udzielił pełnomocnictwa przedstawicielowi fiskalnemu w Niemczech

Po dostarczeniu towaru klient musi przesłać przedstawicielowi fiskalnemu potwierdzenie otrzymania towaru od firmy odbierającej go (np. w postaci podstęplowanego CMR, pole 24).